PTTK Ciechanów
Loading Flash movie...

banerKONTAKT

Biuro PTTK
06-400 Ciechanów
ul. Krubińska 33

e-mail: agata@pttkciechanow.pl

telefon.


604 173 457

Czynne
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
10.00 - 18.00
sobota
10.00 - 14.00
Zapraszamy

NR KONTA

68 8230 0007 2006 3000 0256 0001Znajdziesz nas na:


Galeria
Biuro

NASZ REGION


OPINOGÓRA


Miejscowość
znana nie tylko na Mazowszu, a nieodłącznie związana z wielkim poetą XIX w. - Zygmuntem Krasińskim. Odwiedzana tłumnie dla ciekawych zabytków, pięknej przyrody, klimatu i ducha XIX wiecznego Romantyzmu wciąż unoszącego się nad parkiem i pałacem. Do Opinogóry łatwo dojechać. Z Ciechanowa to tylko 7 km, wyjazd w kierunku Pułtuska. Natomiast rowerzystom i pieszym polecamy spokojniejszą trasę przez wieś Kąty, wyjazd z miasta ulicą Wojska Polskiego (za jednostką wojskową skręcamy w prawo). W Opinogórze mieści się Muzeum Romantyzmu, jedyna tego typu placówka w Polsce. Muzeum, a właściwie Zespół Romantyczny obejmuje: muzeum w neogotyckim zamku z połowy XIX w., oficynę dworską, park, kościół, cmentarz. Zwiedzającym pragnącym pooddychać epoką romantyzmu sugerujemy pozostanie dłużej w Opinogórze, spacer po parku, a także wizytę w kościele. Warto też wybrać się w każdą drugą niedzielę miesiąca, bowiem od wielu lat, w samo południe, w oficynie dworskiej rozpoczyna się koncert muzyki i poezji.Wszystkie te miejsca ściśle związane są nie tylko z historią rodu Krasińskich, ale także historią Mazowsza i Polski.

Historia
Pierwsza wzmianka o miejscowości (Opinogote) pochodzi z XII w. Opinogóra była wtedy własnością książąt mazowieckich. Wiadomo, że stał tu dwór myśliwski, w którym podczas łowów zatrzymywali się członkowie książęcego rodu.Ta część Mazowsza, porośnięta puszczą nie była wówczas zbyt bezpieczną okolicą. Podczas jednej z takich myśliwskich wypraw, w 1404 roku, porwany został przez Krzyżaków książę mazowiecki Janusz I.Natomiast na innym polowaniu, w 50 lat później, zmarł książę Bolesław IV. Nie wiadomo co było przyczyną śmierci - jedne źródła mówią o zranieniu przez dzikiego zwierza, inne o zbrojnej napaści czy też zdradzie. Po przyłączeniu Mazowsza do Korony Opinogóra stała się starostwem niegrodowym i kolejni królowie nadawali dobra zasłużonym rodom. W połowie XVII wieku przypadły rodzinie Krasińskich. Władali oni Opinogórą aż do III rozbioru Polski. Przez kilka lat rządzili tu Prusacy, a po wkroczeniu armii francuskiej na Mazowsze znów wróciła do Krasińskich, tym razem w wyniku nadań napoleońskich. Wszystkie dobra opinogórskie wraz z okolicznymi majątkami otrzymał hrabia Wincenty Krasiński, wierny żołnierz Napoleona, dowódca gwardii szwoleżerów, straży przybocznej cesarza. Wincenty Krasiński zabiegał u Napoleona, a po jego klęsce u cesarza Aleksandra, o ustanowienie w Opinogórze ordynacji, co zakończyło się sukcesem. W myśl statutu ordynacji dobra opinogórskie mogły być dziedziczone przez najstarszego męskiego potomka, a jeśli takiego nie było, to najbliższego potomka męskiego z bocznej linii. Ród Krasińskich panował w Opinogórze do II wojny światowej: ordynatami kolejno byli, z głównej linii): Wincenty Krasiński (zm. 1856), Zygmunt Krasiński(zm. 1857), Władysław Krasiński (zm.1873), Adam Krasiński (zm.1909); z linii radziejowickej: Józef Krasiński (zm.1918), Edward Krasiński (zm.1940). Niewątpliwie najbardziej znanym ordynatem opinogórskim był hrabia- poeta, wybitny przedstawiciel polskiego Romantyzmu - Zygmunt Krasiński. Wiele ważnych dla Zygmunta zdarzeń z jego życia miało miejsce właśnie w Opinogórze.Muzeum w zamku. Muzeum Romantyzmu powstało w 1961 r. Mieści się w niewielkim zamku usytuowanym na jednym z trzech pagórków Opinogóry. "Pan trzech pagórków" to jeden z młodzieńczych utworów Zygmunta Krasińskiego zawierający legendę o powstaniu Opinogóry). Zamek,ukończony w latach 40. XIX wieku był podarunkiem dla Zygmunta od ojca Wincentego Krasińskiego, jako prezent ślubny. Zaprojektowany został jako budowla neogotycka, w stylu angielskich pałaców myśliwskich. Historycy i muzealnicy nie są pewni kto był głównym projektantem zamku, ale wśród osób które na pewno miały wpływ na jego kształt i charakter wymienia się nieżyjącą już wtedy matkę Zygmunta, Marię z Radziwiłłów Krasińską (zm. 1822). Zachowały się bowiem pochodzące z wcześniejszych lat jej szkice, znane były też jej uzdolnienia artystyczne i upodobania do gotyku. Zamek do kościoła, natkniemy się na osobliwy mebel pamiętający czasy poety. Marmurową ławeczkę z napisem "Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła" ufundowała w 1832 r. Amelia Załuska, wychowanica Krasińskich, młodzieńcza miłość Zygmunta. Jest też kamienny fotelik i stół, przy którym w letnie dni poeta pracował.Pagórek, na którym pierwotnie stał również drewniany dwór(rozebrany w 1913 r), wkrótce zmieni swoje oblicze. Trwa tu bowiem budowa dworu, który uzupełni kompleks muzealny i będzie pełnił funkcje wystawienniczo-dydaktyczne. Sam obiekt powstaje na podstawie niezrealizowanego projektu Krasińskich sprzed I wojny światowej. Całość ma być gotowa w 2008 roku.

Kościół
Wjeżdżając do Opinogóry od strony Ciechanowa, na wzniesieniu po lewej stronie widzimy świątynię, która urzeka wyjątkową urodą. Zaprojektowana w stylu neoklasycznym przez architekta warszawskiego Wincentego Rakiewicza, wygląda jak budowla żywcem przeniesiona z Grecji. Kościół w takim kształcie powstał w drugiej połowie XIX wieku z inicjatywy i za pieniądze rodziny Krasińskich. Wtedy to w bryłę kościoła wbudowano kaplicę-rotundę, wzniesioną już w latach 20. XIX wieku przez Wincentego Krasińskiego. W podziemiach tej kaplicy pochowana była przedwcześnie zmarła matkę poety, Maria Urszula Krasińska. Z czasem miejsce to stało się panteonem grobowym rodu Krasińskich z linii opinogórskiej. W 1845 wnętrza piwnic zostały powiększone, przygotowano miejsca na kolejne trumny. W 1858 r. spoczął tu Wincenty Krasiński, a już w rok później jego syn Zygmunt. W kolejnych latach umierali(z powodu dziedzicznej gruźlicy - w młodym wieku) potomkowie Zygmunta. Sprowadzano też, z innych miejsc pochówku, przodków Krasińskich oraz przyjaciół i zasłużone dla Krasińskich osoby. Ostateczny kształt podziemi uformowany został za czasów Adama Krasińskiego w 1909 r. Wmurowano wtedy wszystkie trumny w ścianę, wykonano jednolite tablice, a w centrum umieszczono hrabiowski herb Krasińskich. Na przeciwległej ścianie możemy obejrzeć na brązowych tablicach sceny z trzech utworów Zygmunta Krasińskiego: "Nieboskiej Komedii","Irydiona" i " Przedświtu". W innej części podziemi pochowani zostali Krasińscy z linii radziejowickiej. Do tej pory rozproszeni po świecie potomkowie rodu Krasińskich znajdują tu swoją ostatnią przystań.Zejście do podziemi, przez żelazną ciężką bramę ozdobiona herbem Krasińskich, znajduje się na tyłach kościoła. (Można wejść tylko z przewodnikiem. Jednak najpiękniejszym zabytkiem opinogórskiego kościoła jest marmurowa rzeźba przedstawiająca umierającą Marię Krasińską i klęczącego u jej łoża małego Zygmunta. Pomnik został wykonany w 1841 r. przez włoskiego rzeźbiarza Luigi Pampalloniego i początkowo stał w pałacu w Warszawie. Do Opinogóry został przewieziony w latach 80. XIX w. i umieszczony w centralnej części kościoła.Warto zwrócić uwagę również na rzeźbę w ołtarzu głównym, a przedstawiająca scenę apoteozy krzyża przez dwóch synów Zygmunta Krasińskiego: Władysława i Zygmunta. Dzieło wykonał w 1881 r. Włoch Jules Franceschi.Ciekawa jest historia drewnianej ambony, pochodzącej z poł. XVIII wieku. Została ona przewieziona z Kodnia nad Bugiem, w czasach, gdy tamtejszy kościół zamieniono na cerkiew. W kościele znajduje się kilka tablic. Jedna z nich upamiętnia śmierć ostatniego ordynata Edwarda Krasińskiego w obozie koncentracyjnym Dachau w 1940 r.

Cmentarz
Przylegający do dziedzińca kościelnego cmentarz parafialny został założony w 1824 roku. Groby znajdujące się w jego centralnej części świadczą o bogatej historii Opinogóry. Znajdujemy tu groby wielu osób związanych z domem Krasińskich, m.in. opiekunki małego Zygmunta -baronowej Heleny de la Haye, żołnierzy napoleońskich, dawnych towarzyszy broni generała (na uwagę zasługuje masywny pomnik lekarza pułkowego Franciszka Girardot). Są tu też mogiły bohaterów powstań narodowych, żołnierzy Września 1939 r.

Ryszard MarutLightbox JS v2.0 | Test Page
Zygmunt Krasiński Wincenty Krasiński Zamek w Opinogórze Zamek  od str. północnej
Park  jesienią Oficyna dworska w pierwszym śniegu Zamek w zimowej szacie Park-ulubione miejsce par ślubnych

powrót

Copyright - PTTK Ciechanów 2012- grafika- Studio CAM'RAT